Macam-macam Qiyas

Ada lima macam Qiyas ditinjau dari segi perbandingan antara ‘illat yang terdapat pada ashal (pokok) dan yang terdapat pada far’u (cabang), antara mulhaq (yang disamakan atau yang dibandingkan) dengan mulhaq bih (pembanding atau yang dibandingi). Macam-macam Qiyas (analogi) dari perbandingan…